Chính sách chất lượng


Trung Tâm Thí Nghiệm Dệt May cuả chúng tôi phấn đấu trở thành đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ thử nghiệm vật liệu ngành dệt may trên cơ sở:
 
1/ Bảo đảm sự tin cậy của kết quả thử nghiệm do Trung Tâm Thí Nghiệm Dệt May thực hiện
 
2/ Giải quyết thoả đáng các khiếu nại cuả khách hàng
 
3/ Đào tạo đội ngũ nhân viên đủ năng lực và nhận thức được tầm quan trọng của việc đáp ứng các yêu cầu của khách hàng cũng như các yêu cầu của pháp luật và chế định. Luôn xem xét cải tiến năng lực hệ thống thiết bị nhằm đảm bảo tính ổn định của dịch vụ và thoả mãn nhu cầu ngày càng cao của khách hàng.
 
4/ Luôn tuân thủ tiêu chuẩn ISO 17025:2005. Xác định mục tiêu chất lượng rõ ràng. Xem xét và cải tiến thường xuyên hệ thống quản lý nhằm nâng cao hiệu quả dịch vụ thử nghiệm.
 
Với tư cách là lãnh đạo cao nhất của Phân Viện Dệt May tại TP HCM, tôi cam kết cung cấp đầy đủ nguồn lực để thực hiện các mục tiêu hướng tới chính sách trên, đồng thời yêu cầu toàn thể nhân viên Trung Tâm Thí Nghiệm Dệt May thấu hiểu và triệt để thực hiện.
 
 
Phân Viện Trưởng
 
(Đã ký)