Giới Thiệu Trung Tâm Giám định Dệt May


Trung tâm Giám định – Chứng nhận

Giới thiệu trung tâm Giám định Dệt May

Trung Tâm Giám Định, chứng nhận chất lượng sản phẩm Dệt May là tổ chức độc lập với các bên liên quan (hay còn gọi là giám định bên thứ 3) được thành lập theo quyết định số 02B ngày 06/01/2015 của Viện trưởng - Viện  Dệt may về việc thành lập Trung tâm giám định, chứng nhận chất lượng sản phẩm Dệt may, là một bộ phận của Phân Viện Dệt May tại Thành phố Hồ Chí Minh, được thành lập từ năm 1980. Phân Viện Dệt May có chức năng nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, sản xuất kinh doanh và dịch vụ kỹ thuật giám định, kiểm tra đánh giá chất lượng nguyên liệu, phụ liệu, hóa chất, thuốc nhuộm, các sản phẩm dệt may, giúp các doanh nghiệp trong việc công tác quản lý, kiểm soát và giám sát chất lượng sản phẩm ngành dệt may phục vụ cho sản xuất và xuất nhập khẩu.

Trung tâm thực hiện giám định lĩnh vực nông sản (bông và các sản phẩm của bông), lĩnh vực hàng tiêu dùng (nguyên phụ liệu, sợi, vải, sản phẩm may và các sản phẩm may khác).

Đối tượng phục vụ của Trung Tâm Giám Định, chứng nhận sản phẩm  Dệt May  là các đơn vị sản xuất, các đơn vị liên doanh với nước ngoài, các công ty cổ phần Dệt May, các hãng buôn, các đơn vị hải quan và các tổ chức giám định hàng hoá trong và ngoài nước.

Nhân sự  của TIC –TRSI được đào tạo về các chuyên ngành phù hợp; có kinh nghiệm thực tiễn, đủ năng lực để thiết lập và duy trì. Đảm bảo thực hiện một cách khách quan và chịu trách nhiệm về tính khách quan trong hoạt động giám định của mình. 

Trung Tâm TIC – TRSI  trực thuộc Phân Viện Dệt May tại PHCM, có đầy đủ các trang thiết bị, máy móc hiện đại và được đánh giá công nhận đạt tiêu chuẩn ISO 17025 của Văn Phòng công nhận chất lượng.

Trú đóng trong địa chỉ cơ quan Phân viện Dệt May tại TP. HCM

    345/128A Trần Hưng Đạo, Quận 1 - Thành phố Hồ Chí Minh.

    Tel : 028-38367959 (TTGĐ) / 39201396 (CQ) , Fax : 028-39202215

    Email : www.phanviendetmay.org.vn