Thông báo thay đổi mẫu dấu
  • 02/11/2018 2:09:43 CH
  • Chuyên mục:

Trân trọng thông báo báo đến Quý cơ quan hữu quan và quý khách hàng về mẫu dấu của Chi nhánh CTy Cổ Phần Viện Nghiên cứu Dệt May tại Tp.HCM

Xem thêm
  • 09/03/2018 9:30:37 SA
  • Chuyên mục:

Phân Viện Dệt May tại TP HCM là đơn vị khoa học sự nghiệp thuộc Viện Dệt May Việt Nam– thành viên của Tập Đoàn Dệt May Việt Nam, có chức năng nghiên cứu khoa học, tư vấn, chuyển giao công nghệ, giám định, kiểm tra chất lượng, đào tạo, dịch vụ kỹ thuật, sản xuất và kinh doanh, phát triển quan hệ hợp

Xem thêm
MERCHANDISING - MỘT CHỨC NĂNG  KINH DOANH
  • 26/04/2016 11:13:05 SA
  • Chuyên mục:

Merchandising được thừa nhận như là một chức năng kinh doanh chủ yếu rất sớm từ 1924 (Copeland, 1924).Tuy nhiên nó không thể hoàn toàn là một chức năng kinh doanh riêng biệt trong trường hợp của những hàng hóa cơ bản bởi vì chúng có phong cách (style) giống nhau tồn tại trong một thời gian dài

Xem thêm
NHỮNG KHÁI NIỆM MERCHANDISING

rong những năm 1980, các Hiệp hội Thương mại Dệt và May rất vững tin vào sự phát triển các tiêu chuẩn cho công nghệ và cái gọi là hệ thống kinh doanh phản hồi nhanh (QR-quick response) (Lowson, King, & Hunter 1999). Giả thuyết cơ sở của QR là giảm thời gian phát triển sản phẩm,....

Xem thêm

Đang xem trang 1 (trong 2 trang)