KHAI GIẢNG THƯỜNG XUYÊN CÁC LỚP HỌC NGẮN HẠN

Ngày: 08/06/2023 9:47:29 SA

Thông báo tuyển sinh các lớp học ngắn hạn về chuyên ngành dệt may:

Trung tâm Đào tạo và Phát triển Nguồn Nhân lực (Gọi tắt TT Đào tạo) thường xuyên tuyển sinh và khai giảng các lớp ngắn hạn (mỗi lớp học 2 hoặc 3 ngày liên tục) hàng tháng:

1- Kiến thức dệt may cơ bản 

2- Kiểm tra và đánh giá chất lượng vải dệt

3-  Kiểm tra và đánh giá chất lượng sản phẩm may mặc.

4- Hướng dẫn hiệu chuẩn và vận hành một số máy thí nghiệm dệt may.

Mọi thông tin chi tiết lớp học có thể liên hệ qua số điện thoại/zalo: 0907425978 (Mr Tùng)