Đào tạo và Tư vấn tiêu chuẩn 17-21/7/2023
  • 01/08/2023 2:56:19 CH
  • Chuyên mục:

CNCTCP-Viện Nghiên cứu Dệt May tại Tp.HCM tổ chức từ ngày 17-21/7/2023 cho CTCP Kết Nối Thời Trang (FasLink), với số lượng trên 40 học viên tham gia lớp học. Qua đợt đào tạo, hầu hết CBNV của CTCP Kết nối Thời trang đã nắm bắt những kiến thức cơ bản để áp dụng công việc thực tế tốt hơn.

Xem thêm
  • 20/12/2022 5:06:15 CH
  • Chuyên mục:

Vừa qua, Trung tâm Đào tạo và Phát Triển Nguồn Nhân Lực, Viện Nghiên Cứu Dệt May (CN tại Tp.HCM) đã triển khai và tổ chức thành công một số khóa học, chuyên đề ngắn hạn như: Kiến thức về Dệt May Cơ bản; Hướng dẫn sử dụng máy thí nghiệm cho một số đơn vị và cá nhân có nhu cầu như Công ty TNHH Ý Vinh

Xem thêm
  • 20/12/2022 3:01:45 CH
  • Chuyên mục:

Trung tâm Đào tạo thuộc Chi nhánh CTCP – Viện Nghiên cứu Dệt May tại TP. Hồ Chí Minh trân trọng thông báo tới Quý Cơ quan, Tổ chức, Doanh nghiệp và Anh/Chị có nhu cầu về kế hoạch tổ chức các khóa đào tạo ngắn hạn trong Quý 1 và 2 năm 2022

Xem thêm
  • 20/12/2022 2:59:46 CH
  • Chuyên mục:

Trung tâm Đào tạo và Phát triển Nguồn Nhân Lực thông báo chiêu sinh bồi dưỡng các lớp: - HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG VÀ THỬ NGHIỆM TRÊN MẪU CÁC MÁY THÍ NGHIỆM CƠ LÝ - HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG VÀ THỬ NGHIỆM TRÊN MẪU CÁC MÁY THÍ NGHIỆM HÓA LÝ - HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG VÀ THỬ NGHIỆM TRÊN MẪU CÁC MÁY THÍ NGHIỆM SINH THÁI

Xem thêm
  • 19/03/2021 4:45:50 CH
  • Chuyên mục:

Vừa qua, Trung tâm Đào tạo và Phát Triển Nguồn Nhân Lực, Viện Nghiên Cứu Dệt May (CN tại Tp.HCM) đã triển khai và tổ chức thành công một số khóa học, chuyên đề ngắn hạn như: Kiến thức về Dệt May Cơ bản; Hướng dẫn sử dụng máy thí nghiệm cho một số đơn vị và cá nhân có nhu cầu như Công ty TNHH Ý Vinh

Xem thêm

Đang xem trang 1 (trong 1 trang)