Thông Báo Mở Lớp Kiến Thức Dệt May Căn Bản

Ngày: 20/12/2022 3:01:10 CH

Trung tâm Đào tạo và Phát triển Nguồn Nhân lực - CNCTCP Viện Nghiên Cứu Dệt May mở lớp ngắn hạn về:

KIẾN THỨC DỆT MAY CƠ BẢN,

Thời gian ngày 6-7/5/2021, tại 345/128A Trần Hưng Đạo, Quận 1, TpHCM.

Nội dung đào tạo:

Kiến thức cơ bản về xơ, sợi, vải và các sản phẩm dệt may (phân loại, cấu trúc, tính chất,...)

Cách đọc thông số kỹ thuật theo quy ước quốc tế cho xơ, sợi

Tên thương mại các loại xơ, sợi, vải,...

Tổng quan về kiểm tra chất lượng xơ, sợi, vải...

Các vấn đề thực tế trong kinh doanh thương mại các mặt hàng, sản phẩm dệt, may, vải,...

Trân trọng thông báo!