Đào tạo và Tư vấn tiêu chuẩn 17-21/7/2023

Ngày: 01/08/2023 2:56:19 CH

ĐÀO TẠO KIẾN THỨC DỆT MAY VÀ TƯ VẤN TIÊU CHUẨN CƠ SỞ

Vừa qua, Trung tâm Đào tạo và Phát triển Nguồn Nhân lực Chi nhánh CTCP- Viện Nghiên cứu Dệt may tại Tp. Hồ Chí Minh đã thực hiện đào tạo kiến thức chuyên ngành liên quan và kết hợp tư vấn Tiêu chuẩn cơ sở cho đội ngũ CBNV, đối tác khách hàng khoảng 40 học viên của CTCP Kết Nối Thời Trang (FasLink), khoá học diễn ra từ ngày 17-21/7/2023. Qua khoá học, đa số các học viên đã nắm bắt các kiến thức được cập nhật để thực hiện công việc thực tế tại công ty, và khả năng áp dụng để xây dựng các tiêu chuẩn cơ sở đáp ứng nhu cầu chất lượng sản phẩm ngày càng tốt hơn.