Các Khóa Đào Tạo Ngắn Hạn Về Dệt May Luôn Gắn Liền Tính Ứng Dụng Thực Tiễn Cao Trong Công Việc


Thời gian qua, nhằm đáp ứng nhu cầu của các cá nhân và doanh nghiệp, Trung tâm Đào Tạo và Phát triển Nguồn Nhân Lực (gọi tắt là: Trung tâm Đào tạo) trực thuộc Chi nhánh CTCP- Viện Nghiên Cứu Dệt May tại TPHCM đã tổ chức thành công các lớp, khóa học ngắn hạn về đào tạo kiến thức dệt may cơ bản phục vụ cho hầu hết học viên về kiến thức dệt may đảm bảo cho công tác chăm sóc khách hàng, kinh doanh, buôn bán. Các lớp về thí nghiệm về các chỉ tiêu cơ bản trong thí nghiệm cũng được thực hiện theo nhu cầu các nhà quản lý muốn nắm bắt và quản lý phòng thí nghiệm cho hiệu quả, ngoài ra thực sự cần thiết cho các thí nghiệm viên, giám định viên muốn thực hiện công việc chuyên môn.

Hầu hết các học viên, doanh nghiệp đánh giá cao chất lượng đào tạo, vì sau khi học xong khả năng áp dụng của doanh nghiệp và học viên vào thực tế công việc một cách nhanh chóng và hiệu quả, góp phần nâng cao hiệu quả doanh nghiệp

Ngoài việc thực hiện mở các khóa đào tạo ngắn hạn chuyên ngành dệt may thì Chi nhánh CTCP- Viện Nghiên cứu Dệt May tại Tp. Hồ Chí Minh cũng đã thực hiện kết nối khối Viện- Trường, thực hiện hợp tác, tạo điều kiện cho nhiều lượt sinh viên các trường đại học tại Tp.HCM đến thực tập các chuyên ngành có liên quan thực tập.

Năm 2023 và các năm tiếp theo, với định hướng đẩy mạnh hoat động đào tạo đi đôi với chất lượng đào tạo, Chi nhánh CTCP- Viện Nghiên cứu Dệt May tại Tp. Hồ Chí Minh sẽ cố gắng tiếp tục mở rông và thiết kế nhiều chương trình đào tạo mang tính ứng dụng cao, theo xu hướng mới để luôn đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp, cá nhân người học.

Một số hình ảnh liên quan đến hoạt động đào tạo: