Họp Chi bộ định kỳ và thực hiện tổng kết, đánh giá cuối năm 2023

Ngày: 20/12/2023 11:27:17 SA

Ngày 13/12/2023, Chi bộ 1- Chi nhánh CTCP Viện Nghiên cứu Dệt may tại Tp.HCM đã tổ chức họp định kỳ và thực hiện tổng kết, đánh giá, phân loại Đảng viên năm 2023.