LỢI ÍCH CỦA MÁY USTER® HVI ĐỐI VỚI NHÀ MÁY KÉO SỢI

Ngày: 26/08/2014 8:20:18 SA

LỢI ÍCH CỦA MÁY USTER® HVI ĐỐI VỚI NHÀ MÁY KÉO SỢI

 

http://uster.i-qbox.com/player2/mediaaccess.aspx?id=f1dfe8db-3bf4-43b8-9ad9-b88ee03c1bf1

Giúp mua bông cotton  đúng giá, đúng loại

-      HVI cung cấp các thông tin cần thiết về chất lượng cotton để có quyết định đúng trong quá trình mua bông ( cotton )

-      Nguyên liệu chiếm 50%-70% giá sợi, vì vậy việc mua cotton là rất quan trọng, đó là việc đầu tư quan trọng và liên tục.

-      Do vậy biết rõ chất lượng cotton để mua đúng loại – đúng giá là quan trọng nhất đối với nhà máy kéo sợi

-      HVI là công cụ biết cung cấp các chỉ tiêu cotton chính xác và nhanh nhất .

-      HVI cung cấp các thông số quan trọng của xơ bông như sau :

°     Chiều dài và độ đồng đều chiều dài

°     Chi số xơ ngắn (index) , độ mảnh

°     Độ chín

°     Độ bền, độ dãn

°     Màu và tạp

Tổng số 15 chỉ tiêu và được kiểm tra trong vòng 25-40 giây

Giúp phối trôn kiện bông :

-      Nhà máy kéo sợi thường trộn từ 20-100 kiện bông ở khâu Blowroom. Chất lượng bông đưa vào cần được lựa chọn phù hợp với loại sợi cần sản xuất

-      Kết quả thí nghiệm từng kiện bông trên HVI và phần mềm Bales Manager giúp lựa chọn kiện có các thông số như nhau, cho việc trộn ổn định về chất lượng suốt cả quá trình sản xuất

-      Nó giúp cho việc kiểm soát bông có sự khác biệt tự nhiên.

-      Kết quả còn giúp cho việc sản xuất sợi có chất lượng đồng đều. Tăng hiệu suất máy.

 

Ngăn ngừa hiện tượng sọc màu:

Sọc do khác biệt độ UV (Ultra – Violet) côn sợi mộc :

70% barré của vải đến từ nguyên liệu do chất lượng nguyên liệu không đồng đều. Vậy làm thế nào để kiểm soát sự sai lệch để tránh barrié

http://uster.i-qbox.com/player2/mediaaccess.aspx?id=c9a57206-85fc-4fe2-bcbd-ad6d9d96d411

-      UV tức là đo độ phản sáng cotton dưới ánh sáng huỳnh quang, UV không xác định được bằng mắt thường

-      Giá trị UV khác nhau do cotton ở các vùng và mùa khác nhau

-      Độ UV của cotton có thể thay đổi do cotton để trong kho, ngoài trời. UV phụ thuộc vào điều kiện lưu trữ cotton, cứ từ 3 – 6 tháng UV sẽ thay đổi.

Sọc do chênh lệch micronaise

→   Độ Micronaise là yếu tô quan trọng đến barrié ở vải nhuộm

→   Phải đo Micronaise của từng kiện bông để đảm bảo Micronaise không vượt quá CV 10% (Coefficient of Variation)

Sọc do chênh lệch độ chin:

→   Độ chín là yếu tố quan trọng thứ 2 để tránh barrié ở vải nhuộm

→   Kiểm tra độ chín. Kiện bông có độ chín thấp hơn 0,8 MR không nên dùng cho việc sản xuất loại sợi có chất lượng cao

Sọc do chênh lệch cấp màu:

→   Độ màu cũng được dùng để giảm barrié ở sợi mộc

→   Chọn kiện có Rd và tb, CV của màu của bale không quá 10% là chấp nhận được

 

Chọn máy :

HVI 1000 M1000:

-      Làm được 1000 mẫu / 8 giờ ,  1 mẫu làm 2 lần , 1 lần  25-40 giây . Công xuất cao nhất hiện nay

-      Test hầu hết các thông số quan trọng của cotton dùng trong mua bán quốc tế

-      Nhà máy hơn 100 000 cọc sợi sẽ tiêu thụ hơn 400 kiện bông/ngày, nen dung HV I 1000 M1000

HVI 1000 M700:

-      Test 700 mẩu trong 1 giờ , phù hợp với nhiều nhà máy sợi thông thường

-      Nhà máy trung bình và nhỏ với mức tiêu thụ nhỏ hơn 400 kiện/ngày thì nên dùng HVI1000 M700

 

Nguồn

USTER TECHNOLOGY

Người dịch/ viết

Lê Hoàng Anh

Đơn vị

B.KTCN TĐDMVN