Chào mừng Ngày Khoa Học và Công Nghệ Việt Nam 18-5-2021

Ngày: 19/05/2021 3:44:23 CH

Một số hình ảnh chào mừng ngày KHCN tại Chi nhánh CTCP_ Viện Nghiên cứu Dệt May tại Thành phố Hồ chí Minh