THÔNG BÁO VỀ NGÀY GIAO DỊCH ĐẦU TIÊN VÀ GIÁ THAM CHIẾU CỦA NGÀY GIAO DỊCH ĐẦU TIÊN

Ngày: 20/04/2018 9:52:58 SA

THÔNG BÁO VỀ NGÀY GIAO DỊCH ĐẦU TIÊN VÀ

GIÁ THAM CHIẾU CỦA NGÀY GIAO DỊCH ĐẦU TIÊN

 

Viện Nghiên cứu Dệt May – Công ty cổ  phần xin (Công ty) thông báo tới Quý cổ đông về việc hoàn tất công tác đăng ký giao dịch cổ phiếu trên sàn UPCoM. Cụ thể như sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Viện Nghiên cứu Dệt May – Công ty cổ  phần

- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

- Mã chứng khoán: VDM

- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu

- Số lượng chứng khoán đăng ký giao dịch: 1.871.000 cổ phiếu

- Giá trị chứng khoán đăng ký giao dịch:  18.710.000.000 đồng

- Ngày giao dịch đầu tiên: Thứ Năm, ngày 26 tháng 4 năm 2018

- Giá tham chiếu của ngày giao dịch đầu tiên: 20.600 đồng/cổ phiếu.

Để đảm bảo công tác quản lý cổ đông và việc thực hiện giao dịch cổ phiếu được thuận tiện, kính đề nghị các cổ đông tái lưu ký cổ phiếu của Công ty (Mã VDM) tại các Công ty Chứng khoán. Chứng khoán của Công ty sẽ bắt đầu được giao dịch từ ngày 26/4/2018 trên sàn giao dịch UPCoM với giá tham chiếu của ngày giao dịch đầu tiên là 20.600 đồng/cổ phiếu.

Trân trọng!