Đại Hội Các Chi Bộ Thuộc Đảng Bộ CTCP – Viện Nghiên Cứu Dệt May Nhiệm Kỳ 2022-2025

Ngày: 21/11/2022 10:32:28 SA

Đại hội các Chi bộ thuộc Đảng bộ CTCP – Viện Nghiên cứu Dệt May nhiệm kỳ 2022-2025.

Ngày 15 và ngày 18 tháng 11 năm 2022, Các Chi bộ 1, 2 và 3 thuộc Đảng bộ CTCP – Viện Nghiên cứu Dệt May tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025.

Đảng bộ CTCP - Viện Nghiên cứu Dệt May (Công ty) gồm ba chi bộ, trong đó Chi bộ 1 thuộc Chi nhánh Công ty tại TP. Hồ Chí Minh. Chi bộ 2 và 3 thuộc trụ sở Công ty tại Hà Nội.
Tham dự đại hội lần này với số lượng thành viên đông đủ: Chi bộ 1 gồm 7/8 đảng viên; Chi bộ 2 gồm 10/11 đảng viên; Chi bộ 3 gồm 17/18 đảng viên.
Tại Đại hội, các đảng viên Chi bộ đã nghe Báo cáo chính trị của Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022–2025; Báo cáo kiểm điểm chi ủy nhiệm kỳ 2020-2022.
Trong nhiệm kỳ 2020-2022, 100% đảng viên đạt danh hiệu “Đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ”, không có đảng viên yếu kém. Đội ngũ cán bộ, đảng viên đặc biệt là những người đứng đầu luôn thể hiện được tính tiên phong gương mẫu trước quần chúng, trong chi bộ không để xảy ra biểu hiện tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, đoàn kết nội bộ được giữ vững. Chi bộ đã có nhiều cố gắng đóng góp cùng với lãnh đạo thuộc đơn vị của Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, hàng năm được Đảng, chính quyền và công đoàn của viện và cấp trên xét tặng nhiều danh hiệu tập thể và cá nhân cho CBCNV thuộc Chi bộ. Tuy nhiên vẫn còn tồn tại một số hạn chế như Các đảng viên trong chi bộ kiêm nhiệm nhiều việc, đôi khi dẫn đến việc chồng chéo

Tại đại hội Chi bộ 2 và 3, đề cập đến phương hướng mục tiêu nhiệm kỳ 2022-2025 đồng chí Phạm Văn Lượng – Bí thư Đảng ủy Công ty; Chủ tịch Hội đồng quản trị đã có chỉ đạo để các đơn vị, phòng ban trong toàn Công ty phối hợp tốt hơn để bộ máy hoạt động của Công ty ngày càng hoàn thiện; Đồng thời, các đơn vị tiếp tục duy trì và hoàn thiện hệ thống quản lý chất theo phạm vi hoạt động theo, hàng năm các đơn vị được đánh giá hệ thống bởi BoA, ngoài ra còn được đánh giá bởi các Buyer trên thế giới; Triển khai các đề tài, dự án thực nghiệm áp dụng vào sản xuất, được khách hàng và thị trường chấp nhận, nhiệm vụ KHCN tập trung vào phát triển nguyên liệu mới, sản phẩm mới, phát triển các phương pháp thử nghiệm trong lĩnh vực dệt may phục vụ cho ngành; Đào tạo phát triển nguồn nhân lực, bổ sung cán bộ thử nghiệm, giám định mới và đào tạo nâng cao trình độ tiếng Anh thí nghiệm viên, giám định viên.
Nghị quyết Đại hội các Chi bộ đã được 100% đảng viên dự Đại hội nhất trí thông qua.

Một số hình ảnh tại Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025