TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KỸ THUẬT DỆT MAY

Ngày: 23/06/2020 2:30:34 CH

CN Công ty Cổ phần- Viện Nghiên cứu Dệt May tại Tp. Hồ Chí Minh đang có nhu cầu cần tuyển 01 Nam,

Vị trí Nhân viên kỹ thuật, tốt nghiệp Đại học chuyên ngành dệt may/ may mặc trở lên.

Vui lòng xem thông tin yêu cầu ứng viên và thời gian nhận, xét tuyển   tại đây.