Vải Tơ Tằm

Ngày: 16/06/2014 10:42:02 SA

Vải dệt thoi
•    Taffeta
•    Crep
•    Jacquard
•    Sateen
•    Tussore
•    Habutai
Vải dệt kim
•    Single jersey 100% silk
•    Single jersey + spande
•    Single jersey : tơ tằm pha spandex
•    Single jersey : len lông cừu Merino ( có thể giặt máy )
    - Sản xuất theo yêu cầu đặt hàng các lọai vải tơ tằm: taffeta, vải jacquard, vải dệt kim, vải dệt kim pha lycra
    - Đặc biệt vải jacquard được sản xuất trên máy dệt jacquard điện tử được trang bị đồng bộ từ khâu thiết kế trên máy tính đến khâu dệt đáp ứng nhanh mọi thiết kế mặt hàng.