Chỉ May, Chỉ thêu, Sợi Dệt Tơ Tằm

Ngày: 18/06/2014 11:23:07 SA

     - Chỉ may kimono

     - Chỉ thêu

     - Sợi dệt ( Filament silk, Spun silk)

     - Các loại sợi, chỉ thêu theo yêu cầu của khách hàng