Chăn Tơ Tằm

Ngày: 30/03/2014 10:19:12 SA

 

Chăn tơ tằm là sản phẩm sinh thái làm từ 100% tơ tằm ( kể cả ruột chăn ).

   Kích thước :    * 1m45 x 1m151

                            *  1m80 x 2m00      

                            *  2m00 x 2m20

Thông tin về sản phẩm xin liên lạc với:

Phạm Thị Mỹ Giang

Trung Tâm Nghiên Cứu Tư Vấn & Chuyển Giao Công Nghệ

ĐT 08-39201396

Email: giangmypham@yahoo.com