Các đơn vị trong viện


Trung Tâm Giám Định Và Chứng Nhận Sản Phẩm Dệt May

   - Giám định chất lượng sản phẩm nhập khẩu

   - Chứng nhận các sản phẩm đạt các tiêu chuẩn, quy chuẩn trong nước và quốc tế

Trung Tâm Thí Nghiệm Dệt May

  Thí Nghiệm nguyên liệu xơ, sơi, vải đến sản phẩm may mặc và sản phẩm gia dụng :

   - Xác định thành phần xơ

   - Phân tích cấu trúc xơ, sợi , vải. 

   - Thử nghiệm tính chất cơ lý, hóa của vật liệu may.

   - Tính cháy của vật liệu dệt

   - Xác định nhãn mác sử dụng 

   - Các chỉ tiêu sinh thái : formaldehyde, azodyes, pH, hàm lượng kim loại nặng, chì ...

   - Thử nghiệm phụ liệu : nút ,khóa kéo, băng dán, băng thun.

   - Định danh sản phẩm theo biểu thuế hải quan.

   - Thử nghiệm theo thông tư 32/ CP 2009

Trung Tâm Nghiên Cứu Tư Vấn và Chuyển Giao Công Nghệ

  - Triển khai các đề tài nghiên cứu, công nghệ, thiết bị và sản phẩm dệt may

  - Chuyển giao công nghệ 

  - Đào tạo, tư vấn và hỗ trợ kỹ thuật

Sản Xuất Thực Nghiệm

 - Sản phẩm may mặc 

 - Vải tơ tằm

 - Chỉ may, chỉ thêu, sợi dệt tơ tằm

 - Chăn tơ tằm.