Phòng ban


Trung Tâm Thí Nghiệm Dệt May

  Thí Nghiệm nguyên liệu xơ, sơi, vải đến sản phẩm may mặc và sản phẩm gia dụng :

   - Xác định thành phần xơ

   - Phân tích cấu trúc xơ, sợi , vải. 

   - Thử nghiệm tính chất cơ lý, hóa của vật liệu may.

   - Tính cháy của vật liệu dệt

   - Xác định nhãn mác sử dụng 

   - Các chỉ tiêu sinh thái : formaldehyde, azodyes, pH, hàm lượng kim loại nặng, chì ...

   - Thử nghiệm phụ liệu : nút ,khóa kéo, băng dán, băng thun.

   - Định danh sản phẩm theo biểu thuế hải quan.

   - Thử nghiệm theo thông tư 32/ CP 2009

Trung Tâm Nghiên Cứu Tư Vấn và Chuyển Giao Công Nghệ :

  - Triển khai các đề tài nghiên cứu, công nghệ, thiết bị và sản phẩm dệt may

  - Chuyển giao công nghệ 

  - Đào tạo, tư vấn và hỗ trợ kỹ thuật .

Sản Xuất Thực Nghiệm :

 - Sản phẩm may mặc 

 - Vải tơ tằm

 - Chỉ may, chỉ thêu, sợi dệt tơ tằm

 - Chăn tơ tằm.