Hướng Dẫn Thử Tục Yêu Cầu Giám Định


HƯỚNG DẪN THỦ TỤC YÊU CẦU GIÁM ĐỊNH

 

Phiếu yêu cầu và nhận giám định/ Đăng ký  là văn bản hợp đồng giữa bên yêu cầu và bên nhận thực hiện giám định. Khi có nhu cầu giám định lô hàng, đề nghị khách hàng cung cấp cho Trung Tâm Giám Định Dệt May (TIC – TRSI ) các giấy tờ sau:

1/ Các loại giấy yêu cầu giám định được chấp nhận:

- Phiếu yêu cầu và nhận giám định/Đăng ký giám định chất lượng hàng hóa  theo mẫu của TIC–TRSI (Bản chính)

- Chứng từ của lô hàng: Bản photo

+Danh mục hàng hóa (Packing list)

+Hóa đơn (Invoice)

+Tờ khai hải quan (Customer Declaration)

+Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa ( nếu có )

- Các tài liệu kỹ thuật ( nếu có )

- Công văn mời giám định của các tổ chức kinh doanh ( nếu có )

 

2/ Cách thức gửi yêu cầu giám định:

- Phiếu yêu cầu/ Đăng ký gửi bằng cách như sau: Gửi trực tiếp, Fax, E-mail, Điện thoại, qua Website. phanviendetmay.org.vn

- Đối với hình thức nhận yêu cầu qua điện thoại, chúng tôi sẽ ghi chép các yêu cầu của khách hàng để bố trí giám định kịp thời, đề nghị khách hàng hoàn thiện Giấy yêu cầu giám định và gửi cho chúng tôi sau.

3/ Những nội dung cần thiết của Giấy yêu cầu giám định:

3.1 Thủ tục hành chính:  Giấy yêu cầu/ Đăng ký Giám định phải có Ngày, tháng, năm yêu cầu:

-  Nếu là đơn vị tổ chức kinh doanh yêu cầu thì phải có tên pháp nhân, người có thẩm quyền ký và đóng dấu. Giấy yêu cầu cũng có thể không có người có thẩm quyền ký và đóng dấu trong trường hợp cá nhân có giấy giới thiệu của đơn vị tổ chức kinh doanh đại diện cho cơ quan

- Đối với người nước ngoài: Chúng tôi chấp nhận ấn chỉ riêng của khách hàng, có chữ ký của người có thẩm quyền.

- Đối với các cá nhân yêu cầu: Giấy yêu cầu phải ghi địa chỉ và số Chứng minh nhân dân hoặc số giấy phép lái xe máy / ôtô do Công an cấp, ký và ghi rõ họ tên người yêu cầu giám định.

- Đối với trường hợp đã ký Hợp đồng giám định cả công trình hoặc cả năm: Chúng tôi chấp nhận Giấy yêu cầu không dấu nếu khách hàng đã đăng ký chữ ký lần đầu

3.2/ Bên yêu cầu giám định phải điền các hạng mục ghi trong giấy yêu cầu/ Đăng ký, cụ thể như sau:

- Thông tin về lô hàng: Tên hàng, số, khối lượng, bao bì, phương tiện vận tải

- Nội dung giám định: Nêu cụ thể hoặc đánh dấu theo mẫu Giấy yêu cầu của  TIC - TRSI

- Các loại giấy tờ kèm theo: Tùy từng hạng mục yêu cầu giám định, các giấy tờ kèm theo có thể khác nhau, nhưng phải đủ để thực hiện vụ giám định, cụ thể như sau:

+  Các chứng từ lô hàng: Hợp đồng (Contract); Hoá đơn (Invoice); Vận đơn (B/L -Bill of Lading); Danh mục hàng hóa (Packing list – P/L); Thư tín dụng (L/C);

+ Tuỳ vào từng hạng mục giám định, chúng tôi sẽ đề nghị khách hàng cung cấp các chứng từ kèm theo phù hợp khi tiến hành vụ giám định.

+ Mẫu hàng gửi kèm theo : Nếu có mẫu hàng gửi kèm đề nghị khách hàng ghi rõ: Số lượng; Khối lượng mẫu; Cách đóng gói; Niêm phong; Kỹ mã hiệu của mẫu

+  Địa điểm và ngày hẹn giám định, người liên hệ giám định

+ Số bản chứng thư giám định cần cấp (Tiếng Việt; Anh; khác )

+ Thể thức thanh toán, số tài khoản tại Ngân hàng (Nếu khách hàng trả phí giám định bằng tiền mặt trước khi lấy chứng thư thì không cần kê khai số tài khoản)

4/ Thay đổi nội dung yêu cầu giám định khi đang thực hiện vụ giám định: Trong quá trình thực hiện, khách hàng bổ sung hoặc thay đổi nội dung chính các yêu cầu giám định thì phải có thông báo bằng văn bản của khách hàng hoặc ký xác nhận thay đổi trên giấy yêu cầu và nhận giám định.

 

 Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi:

Tel : 028 38367959 – hoặc di động 0938 239 478 (Chị Hương)