Cơ Cấu Tổ Chức Và Hoạt Động Chính


A. CƠ CẤU TỔ CHỨC TẠI CHI NHÁNH CTCP- VIỆN NGHIÊN CỨU DỆT MAY TẠI TP. HỒ CHÍ MINH

- Ban Lãnh đạo Chi nhánh

- Văn Phòng Điều hành Chi nhánh

- Trung tâm Nghiên cứu, Tư Vấn và Chuyển giao Công Nghệ

- Trung tâm Giám định, Chứng Nhận sản phẩm 

- Trung tâm Thí nghiệm 

- Trung tâm Đào tạo và Phát triển Nguồn Nhân Lực

B. CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH TẠI CHI NHÁNH CTCP- VIỆN NGHIÊN CỨU DỆT MAY TẠI TP. HỒ CHÍ MINH

1. Dịch vụ giám định và chứng nhận sản phẩm

2. Nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ

3. Dịch vụ thử nghiệm, thí nghiệm 

4. Dịch vụ hiệu chuẩn và sữa chữa, sản xuất thiết bị thí nghiệm phục vụ ngành dệt may

5. Dịch vụ  tư vấn quản lý, công nghệ, kỹ thuật dệt may

6. Dịch vụ đào tạo, phát triển nguồn nhân lực