THÔNG TIN CHỦ YẾU VỀ BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN

Ngày: 06/02/2018 10:43:06 SA

 

THÔNG TIN CHỦ YẾU VỀ BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN

Thông tin của Viện Dệt May

thông báo công khai trên phương tiện thông tin đại chúng

1. Tên, địa chỉ của doanh nghiệp cổ phần hoá: Viện Dệt May, 478 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

2. Ngành nghề kinh doanh chính: Kiểm tra và phân tích kỹ thuật; Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật; Sản xuất sợi, vải dệt thoi, quần áo, giày dép; Buôn bán, kinh doanh nguyên liệu, máy móc, thiết bị, phụ tùng sử dụng trong ngành dệt may; Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê…

3. Vốn điều lệ: 50.000.000.000 đồng, Trong đó:

- Cổ phần Nhà nước nắm giữ: 0 cổ phần, tương đương 0% vốn điều lệ.

- Cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược: 2.263.100 cổ phần, tương đương 45,26% vốn điều lệ.

- Cổ phần bán ưu đãi cho người lao động: 474.000 cổ phần, tương đương 9,48% vốn điều lệ

- Cổ phần bán cho tổ chức công đoàn tại doanh nghiệp: 0 cổ phần, tương đương 0% vốn điều lệ

- Cổ phần bán đấu giá công khai cho các nhà đầu tư thông thường: 2.263.000 cổ phần, tương đương 45,26% vốn điều lệ.

4. Giá khởi điểm: 12.583 đồng/cổ phần.

5. Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá: Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội, số 02 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

6. Điều kiện tham dự đấu giá  Tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đáp ứng các điều kiện theo Quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phần ra công chúng của Viện Dệt May do HNX ban hành.

7. Thời gian và địa điểm phát đơn: từ 08h00 ngày 03/02/2018 đến 15h30 ngày 05/03/2018 tại các đại lý đấu giá được công bố trong Quy chế đấu giá do HNX ban hành.

8. Thời gian và địa điểm nộp đơn và tiền đặt cọc: trước 15h30 ngày 05/03/2018 tại các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký.

9. Thời gian và địa điểm bán đấu giá: 08h30 ngày 12/03/2018  tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội, số 02 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

10. Thời gian thanh toán tiền mua cổ phần trúng đấu giá: từ  ngày 13/03/2018 đến ngày 22/03/2018.

11. Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc cho nhà đầu tư không trúng đấu giá: từ ngày 14/03/2018 đến ngày 19/03/2018.

Quy chế bán đấu giá cổ phần và thông tin doanh nghiệp công bố được đăng tải trên các website: www.hnx.vnwww.viendetmay.org.vnwww.bsc.com.vn và website của các Đại lý đấu giá.