THÔNG BÁO TÌM KIẾM NHÀ ĐẦU TƯ CHIẾN LƯỢC MUA CỔ PHẨN

Ngày: 06/02/2018 10:42:24 SA

TẬP ĐOÀN DỆT MAY VIỆT NAM

VIỆN DỆT MAY

                                       

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  

THÔNG BÁO

TÌM KIẾM NHÀ ĐẦU TƯ CHIẾN LƯỢC MUA CỔ PHẨN

ĐỂ THỰC HIỆN CỔ PHẦN HÓA VIỆN DỆT MAY

 

1. Tên đơn vị: Viện Dệt May

2. Địa chỉ: 478 Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

3. Ngành nghề kinh doanh chính: Nghiên cứu và phát triển kỹ thuật và công nghệ trong lĩnh vực dệt may; Thử nghiệm, kiểm định, giám định và chứng nhận sản phẩm dệt may; Sản xuất sợi, sợi nhân tạo, vải dệt thoi, vải dệt kim, vải đan ngang và vải không dệt khác,…

4. Vốn điều lệ dự kiến của công ty cổ phần:

Vốn điều lệ của công ty

Số cổ phần

Số tiền (đồng)

Tỷ lệ (%)

1. Cổ phần nhà nước 

0

0

0

2. Người lao động tại đơn vị

474.000

4.740.000.000

9,48

3. Nhà đầu tư chiến lược

2.263.000

22.630.000.000

45,26

4. Nhà đầu tư khác

2.263.000

22.630.000.000

45,26

Tổng cộng

5.000.000

50.000.000.000

100

 

5. Số lượng cổ phần chào bán: 2.263.000 cổ phần.

6. Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần.

7. Giá bán cổ phần: Không thấp hơn giá đấu thành công nhất tại phiên đấu giá công khai ra công chúng.

8. Số lượng nhà đầu tư chiến lược: Không quá 03 Nhà đầu tư chiến lược là pháp nhân hoạt động trong ngành dệt may.

9. Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư chiến lược:

9.1 Là tổ chức kinh tế độc lập, có uy tín đã hoạt động trong ngành dệt may tối thiểu 05 năm, tính đến năm trước năm đăng ký là nhà đầu tư chiến lược. Có vốn điều lệ tối thiểu là 300 tỷ đồng, kết quả kinh doanh có lãi 02 năm trước liền kề và không có lỗ lũy kế đến cuối năm trước liền kề năm đăng ký là nhà đầu tư chiến lược. Có hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu ở thời điểm cuối của 02 năm trước liền kề năm đăng ký là nhà đầu tư chiến lược dưới 2,5 lần (theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán độc lập có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật);

9.2 Có kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học công nghệ và cung cấp các dịch vụ kỹ thuật (tư vấn, thẩm định,...), có khả năng hỗ trợ, hợp tác và gắn kết với Viện Nghiên cứu Dệt May - Công ty cổ phần.

9.3 Có cam kết bằng văn bản của người có thẩm quyền trong việc gắn bó lợi ích lâu dài và hỗ trợ Viện Dệt May sau chuyển đổi. Cam kết thực hiện đúng theo định hướng, phương án cổ phần hóa của Viện đã được phê duyệt.

9.4 Không chuyển nhượng cổ phần được mua trong thời gian 05 năm kể từ ngày Công ty cổ phần được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu.Trường hợp đặc biệt cần chuyển nhượng số cổ phần này trước thời hạn thì phải được Đại hội cổ đông chấp thuận.

9.5 Cam kết bằng văn bản không tham gia bất kỳ thỏa thuận nào nhằm dẫn đến thiệt hại cho Viện Dệt May theo quy định của pháp luật Việt Nam.

10. Phương thức bán cổ phần: Theo phương thức thỏa thuận trực tiếp hoặc đấu giá giữa các nhà đầu tư.

11. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ

11.1 Thời gian nộp hồ sơ đăng ký: Từ ngày 01/02/2018 đến hết ngày 07/02/2018.

            Trong giờ hành chính (sáng từ 08 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút; chiều từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút ).

11.2 Địa điểm nộp hồ sơ đăng ký:

            Địa chỉ: Viện Dệt May - 478 Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

            Điện thoại: 024 - 38624884                                   Fax: 024 - 38622867

            Liên hệ: Chị Nguyễn Diệp Linh

            Điện thoại di động: 0913588283

11.3. Hồ sơ đăng ký tham gia làm nhà đầu tư chiến lược:

- Đơn đăng ký tham gia làm nhà đầu tư chiến lược;

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp gần nhất (bản sao hợp lệ);

- Bản thông tin giới thiệu kinh nghiệm, năng lực nhà đầu tư;

- Báo cáo tài chính trong ba năm 2014, 2015, 2016 (đã được kiểm toán);

- Báo cáo quyết toán thuế trong ba năm 2014, 2015, 2016 (đã nộp cơ quan thuế);

- Văn bản cam kết thực hiện các nội dung phải cam kết ghi trong Tiêu chí lựa chọn Nhà đầu tư chiến lược.

12. Thời điểm bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược: Sau khi hoàn thành việc bán đấu giá công khai ra công chúng.

            Thông tin chi tiết về đơn vị xem tại website: viendetmay.org.vn